Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Aby Vám pneumatiky dlouho vydržely | Karel Hloušek.-vulkanizér 1981-odborné opravy pneumatik

Aby Vám pneumatiky dlouho vydržely

lassa dr

Aby Vaše pneumatiky byly bezpečné po celou dobu
životnosti,aby plnily správně svou funkci , je potřeba o ně dobře pečovat.

 

1.Ani všechna tato doporučení a pokyny ovšem nemohou zabránit
vzniku vnitřního poškození,které na venek není vidět, ale přesto
pneumatiku vyřadí z provozu.
2. Správné skladování má zásadní význam. Pneumatiky si zachovávají odpovídající užitné vlastnosti jen za předpokladu, že jsou skladovány ve vhodných podmínkách a nejsou vystaveny nevhodnému zacházení. Je třeba je skladovat v suchém, chladném a větraném prostředí a chránit je před bezprostředním vystavením ultrafialovému záření (slunečnímu světlu) a výkyvům počasí. Nemusí být skladovány nezbytně ve vnitřních prostorách, ale v každém případě musí být přikryté. Je nutné je uchovávat odděleně od jakýchkoli chemických látek (zejména paliv, spalin, olejů, nebo rozpouštědel), předmětů s ostrými hranami, zdrojů tepla, zařízení vydávajících jiskry nebo elektrické pole, zařízení uvolňujících ozón (například transformátorů nebo generátorů), svářeček nebo elektrických motorů.

3. Pneumatiky stárnou především při užívání. Fyzikálně-chemické změny způsobuje zahřívání, stlačování a deformace během jízdy a dalšími vlivy. Při teplotě 60°C pneumatika podle některých zdrojů stárne šedesátkrát rychleji než pneumatika skladovaná při teplotě 25°C. Proto je nutné se při jízdě vyvarovat nerovnoměrnému a nadměrnému zatížení a příliš nízkému nahuštění, které má za následek přehřívání pneumatik.

4. Řidiči by si měli uvědomovat, že během provozu se postupně v důsledku pomalého, ale trvalého opotřebovávání, tedy postupného snižování výšky dezénu běhounu, mění i některé užitné vlastnosti pneumatik. Některé charakteristiky se přitom v průběhu času zhoršují, jiné se naopak zlepšují. Například odolnost vůči aquaplaningu a odolnost vůči opotřebovávání ve vlhku se snižují, zatímco charakteristiky ovládání na suché vozovce a rychlost opotřebovávání se naopak optimalizují. Svůj styl řízení by proto měli přizpůsobovat aktuálnímu stavu opotřebení pneumatik svého vozu.

5. Je vhodné pravidelně měnit pozici jednotlivých pneumatik a požadovat v servisu vyvážení kol.

6. Řidiči by si měli všímat zvýšeného hluku nebo vibrací, které mohou signalizovat poškození.

7. Všechny pneumatiky (včetně rezervních) namontované na automobily, motocykly, lehké užitkové vozy, obytné přívěsy, přípojná vozidla, nákladní vozidla a tahače je vhodné pravidelně kontrolovat. Výrobci doporučují, aby spotřebitelé prováděli kontrolu každý měsíc – zkontrolovali při ní tlak a opotřebení dezénu. Spotřebitelé by se také měli pohmatem a pohledem přesvědčit, jestli pneumatika nejeví známky toho, že potřebuje vyměnit.

8. Pneumatika by se měla z vozidla odmontovat, je-li její běhoun opotřebený na minimální přípustnou hloubku podle legislativy EU, dále objeví-li se na ní trhliny, praskliny, vybouleniny nebo poškození od slunce, nebo pokud vykazuje známky špatné údržby, například podhuštění nebo přetěžování.