Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

TPMS - systém sledování tlaku v pneumatikách | Karel Hloušek.-vulkanizér 1981-odborné opravy pneumatik

TPMS - systém sledování tlaku v pneumatikách

TPMS FIT

TPMS – Tyre Pressure Monitoring System - systém sledování tlaku v pneumatikách.

Legislativa Evropské unie, konkrétně Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 661/2009 ze dne 13. července 2009, uvádí povinnost použití systému monitorování tlaku v pneumatikách od 1. listopadu 2012 pro všechny nově schválené modely vozidel kategorie M1 (osobní vozidla) a od 1. listopadu 2014 také pro všechna nová vozidla této kategorie. Tato vozidla musí být vybavena systémem, "který může vyhodnocovat tlak v pneumatikách, nebo změny tlaku v průběhu času a přenášet odpovídající informace uživateli v průběhu jízdy vozidla". Toto nařízení stanovuje podmínky, při kterých má systém monitorování tlaku zareagovat, nestanovuje však, jakým způsobem má být monitoring prováděn. 

 Ateqkitsenzor
Požadavky na TPMS:

Postupná ztráta tlaku:
    Varování nejpozději do 60 minut doby jízdy od snížení tlaku o 20% kterékoliv pneumatice vozidla nebo při dosažení minimálního
     tlaku 1.5 bar (150 kPa).
Náhlá ztráta tlaku:

    Varování nejdéle do 10 minut při poklesu tlaku o 20%  nebo při dosažení minimálního tlaku 1.5 bar (150 kPa.
Chybná funkce systému TPMS:
    Varování nejdéle do 10 minut po vzniku chybné funkce.
Zobrazení varování řidiče:
   Od rychlosti 40 km/h nebo nižší až do nejvyšší konstrukční rychlosti.

Přínos systému TPMS:

Vyšší bezpečnost posádky vozidla:
Díky včasnému informování řidiče o poklesu tlaku v pneumatice ,můžeme zabránit havárii způsobené defektem.

Snížení provozních nákladů vozidla:
Optimální tlak = optimální valivý odpor (nižší spotřeba PHM ) a také optimální opotřebení pneumatik.

Lepší jízdní vlastnosti:
Jen správně nahuštěné pneumatiky zajistí ideální stopu vozidla, což je důležité v zatáčkách a při extrémních situacích.

Pozitivní dopad na životní prostředí:
Dle průzkumů , podhuštěné pneumatiky způsobují zvýšení emisí CO2 o 4,8 milionů tun ročně!

Rozlišujeme dva systémy TPMS:

Nepřímý systém TPMS:
Odhad tlaku v pneumatice se měří nepřímo sledováním rychlosti otáčení jednotlivých kol a dalších signálů. Většina systémů používá pouze signály snímače rychlosti otáčení kola. Řidič u tohoto systému obdrží vizuální nebo akustické varování v případě odhadu poklesu tlaku. Nepřímé systémy předpokládají, že řidič musí správně nastavit tlak za studena doporučený výrobcem vozidla (ručně). Systém neumí zobrazit aktuální hodnotu tlaku v pneumatice. 

Přímý systém TPMS:
 tento systém je poměrně přesný.Pomocí snímačů namontovaných v každém kole, se měří okamžitý tlak a teplota pneumatik a tyto naměřené hodnoty  snímače předávají řídící jednotce.Naměřené hodnoty se zobrazují na displeji.V přídadě poklesu tlaku se také spustí varovný signál.Při výměně poškozeného snímače je třeba řídící jednotce sdělit novou identitu snímače.Toto lze provést pouze diagnostickým přístrojem.
Snímač TPMS je vybaven baterií s životností 5 až 10  let nebo cca 150 000 km

Indikace problémů:

TPMS je vybaven samokontrolou obdobně jako ABS. V případě, že varovná kontrolka bliká během startování motoru (klíček v poloze 1), jde o chybu v systému (vadný TPMS senzor nebo řídící jednotka vozidla). Pokud varovná kontrolka trvale svítí jde o indikaci nízkého tlaku v některé pneumatice

vozidlosymbpl

Základní rozdělení senzorů

1.Originální (OEM) senzory od výrobce vozidla
2.Univerzální programovatelné senzory

 

TPMS senzor:
Základními prvky každého TPMS sensoru jsou:

části TPMS
Baterii nelze vyměnit,její životnost je 5 až 10 let.

 

Druhy upevnění TPMS senzorů:
TPMS senzor s gumovým ventilem (snap-in)

snap in

TPMS senzor s kovovým/ALU ventilem (clamp-in)

clamp in

 

TPMS senzor v gumovém kontejneru (REDI) - tento typ senzoru se lepí přímo do pneumatiky


REDI

Údržba:

Je důležité pravidelně vyměňovat servisní sady (kity), abychom předešli zničení senzoru/ventilu vlivem špatné údržby nebo vlivem prostředí. Nejvíce jsou namáhány samotné ventily. Nesprávně servisované TPMS senzory/ventily se mohou při demontáži nebo v  provozu poškodit.


Při špatném stavu ventilu nebo při každé demontáži TPMS senzoru je nutné výměnit servisní sadu (kit), aby se předešlo zničení ventilu a tím zabránilo samovolnému úniku vzduchu z pneumatiky!
servisní kit

Výrobci systému TPMS doporučují vyměnit servisní sadu (kit) při každé výměně pneumatik, nejpozději 1x za dva roky!  Diagnostika (kontrola) senzorů 1x za rok!

V našem pneuservisu jsme připraveni poskytnout majitelům vozidel se systémem TPMS komplexní služby a poradenství. 
Náš pneuservis disponuje:

  • speciální TPMS diagnostikou pro kontrolu a aktivaci senzorů
  • nářadím potřebným pro montáž a údržbu TPMS senzorů/ventilů
  • kvalifikovaným personálem, který prošel  školením  zaměřeným na tuto problematiku

AtegvozidloTpro


Nefunkční TPMS:
Protože TPMS je bezpečnostní systém (podobně jako airbag nebo ABS), musí být funkční, aby vozidlo bylo způsobilé pro provoz na pozemních komunikacích.
Neprojde přes STK:  vozidlo které je homologováno se systémem TPMS , s nefunkčním nebo bez systému TPMS neprojde stanicí technické kontroly.
V případě nefunkčního systému TPMS hrozí řidiči postihy ze strany policie a pojišťovny budou krátit, popřípadě  úplně zamítnou pojistná plnění i v případě nezavinění nehody.

Při návštěvě pneuservisu ,žádejte pravidelnou údržbu a kontrolu Vašich TPMS senzorů . Výrobci doporučují při každé výměně pneumatik, nejpozději 1x za dva roky, vyměnit namáhané součásti ventilu (pryžové těsnění, podložku, převlečnou matici,ventilek, plastovou čepičku).
Tímto předejdete problémům s korozí, únikem vzduchu a prodloužíte životnost Vašeho TPMS senzoru.
Alespoň 1x za rok nechte zkontrolovat stav senzoru - kapacitu baterie a celkovou funkčnost senzoru.

 Zajímavé statistiky:

Výsledky testu Bridgestone ukazují, že 63 % motoristů jezdí na podhuštěných pneumatikách. (zdroj: Bridgestone test 2011)
3,3% všech nehod se smrtelnými následky na francouzských dálnicích bylo způsobeno nedostatečným tlakem v pneumatikách (zdroj: ASFA – 2006 report).
Nejméně 1% nehod ve Spojeném království souvisí s podhuštěnými pneumatikami  (Ministerstvo dopravy UK – zpráva za rok 2005).